Význam húb v prírode


Význam húb v prírode .Najdôležitejšou činnosťou húb je odstraňovanie mŕtvych organických tiel, teda rastlín a živočíchov a ich zvyškov. Huby s baktériami rozkladajú zložité organické látky na látky jednoduché, ktoré sa môžu znova zapojiť do obehu látok v prírode.

Bez tejto činnosti húb a baktérií zastavil by sa život na našej Zemi. Význam húb v prírode, HribyPri tejto práci dôležitejšie sú huby a baktérie len dokončujú to, čo už huby väčšou mierou vykonali. Napr. na jednom hektári lesa nahromadilo by sa za rok 3000-4000 kg mŕtvej organickej hmoty, kebyjiebolo činnosti húb a baktérií.

Pravda, drevokazné huby zasa narobia človekovi veľa starostí a škody. Takým postrachom drevených domov je známy drevokaz slzivý (Serpula lacrymans), ktorý rozloží drevené časti domu, dlážku, ba aj nábytok.
Bez činnosti húb nebolo by ani chleba, piva, vína a jogurtu a nebolo by ani kvasného priemyslu. Plodnice mnohých húb slúžia zasa človeku za potravu. Hlavnú časť tela húb tvorí voda, a to priemerne 90%. Zvyšok pripadá na sušinu, ktorá pozostáva z 35-60 % bielkovín, 20% cukrov, 2-20% tukov, 4—12 % anorganických solí.

Z uvedených látok sú pre stavbu ľudského tela najdôležitejšie bielkoviny. Bielkoviny rastlinného pôvodu človek môže len čiastočne zužitkovať, kým bielkoviny živočíšneho pôvodu sú tzv. plnohodnotné bielkoviny, lebo obsahujú všetky potrebné zložky pre stavbu bielkovín ľudského tela.

A bielkoviny húb sa podobajú bielkovinám živočíšneho pôvodu, len pomer ich zložiek sa trochu odlišuje. Výživná hodnota jedného kg húb vydáva asi 150-400 kalórií, čo sa rovná asi výživnej hodnote ovocia. Zúžitkovanie výživných látok húb vo veľkej miere závisí od úpravy hubového jedla, od dokonalého uvarenia, od rozdrobenia a dokonalého požutia, aby sa hubové vlákna roztrhali a tráviace šťavy mohli vniknúť dovnútra bunky, ktorej stena je nestráviteľná. Cukry a tuky huby sa zužitkujú až na 97 ale bielkoviny len na 50 %.
Huby obsahujú aj rozličné nerastné soli (Fe, J, P, Cu a i.), množstvo vitamínov A-B-C-D a PP a mnohé chuťové a voňavé látky, ktoré môžu nahradiť korenie, a tak priaznivo pôsobiť na trávenie.
Človeka nasycujú najmä tie jedlá, ktoré obsahujú väčšie množstvo nestráviteľných alebo ťažko stráviteľných zložiek.

A z tejto stránky huby dokonale vyhovujú, sú dôležitým sýtiacim činiteľom, o čom svedčí aj skúsenosť, že hubovým jedlom sa človek ľahko nasýti.Význam húb v prírode, Hriby
Po objavení antibiotických látok, ktoré ničia baktérie alebo obmedzujú ich činnosť, vyvinul sa obrovský chemický a farmaceutický priemysel.

Napr. vreckatá huba Penicillium notatum sa dnes umele pestuje vo veľkých továrňach. Z húb sa vyrábajú dôležité lieky, bez ktorých si dnes nemôžeme medicínu ani predstaviť.

Význam antibiotických látok v plodniciach húb naznačuje ďalšie perspektívy nielen pre medicínu, ale aj pre ochranu rastlín, dreva a pre konzervovanie potravín. Niektoré trúdnikovité huby obsahujú látky, ktoré zdržujú chorobné bunkové delenie tkanív a lekári sa pokúšajú túto vlastnosť využiť na liečenie rakoviny.
Huby pomáhajú aj pri výžive vyšších rastlín. Žijú na korienkoch mnohých rastlín a svojimi vláknami nahradzujú činnosť koreňového vlásia.

Tento druh spolužitia sa nazýva mykoríza. Vysvetľuje nám, prečo rastú isté druhy húb len pod istými druhmi stromov. Túto činnosť húb využívajú lesníci pri zakladaní nových lesných porastov.

Umelou mykorízou sa umožnilo pestovanie vstavačovitých rastlín v skleníkoch. Spolužitím húb so zelenými riasami a sinicami vznikli lišajníky, ktoré svojou činnosťou pripravujú pôdu na skalách pre vyššie rastlinstvo.
Cudzopasné huby žijú na úkor živých organizmov, rastlín, živočíchov a človeka, sťažujú im život alebo ich ničia.

Ich činnosť zapríčiňuje veľké škody poľnohospodárstve a lesníctve a u človeka zaviňuje choroby kože, vlasov a nechtov. Na druhej strane zasa človek sa usiluje túto činnosť húb využiť v boji proti škodlivému hmyzu.

Význam húb v prírode, Hriby

Význam húb v prírode

[Hodnotené: 1 krát, Priemer: 5]
zobrazené: 18 530 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.