Obri a Trpaslíci


Obri a Trpaslíci .Určite si trochu zvedavý, do akej veľkosti môžu huby narásť. Tu však treba hneď na začiatku povedať, že obrovské formy môžu vzniknúť v tzv. dobrých hubových rokoch, keď sú zvlášť priaznivé poveternostné a pôdne podmienky, t. j. keď je dostatok tepla a vlahy ako aj bohatej výživy.

Hriby Obri a TrpaslíciAzda ako praktického hubára najväčšmi ťa bude zaujímať, aký veľký môže narásť najvyhľadávanejší hríb dubový alebo hríb smrekový. Istý údaj hovorí, že sa našiel hríb, ktorého klobúk bol 57 cm široký, obvod klobúka 170 cm, jeho hlúbik bol 52 cm vysoký, obvod hlúbika meral hore 41 cm a na báze 47 cm.

Hríb vážil 2,72 kg. Iný údaj hovorí zasa, že sa našiel hríb, ktorý vážil 3 kg a jeho klobúk bol 38 cm široký. Aj kozák žltooranžový tvorieva obrovské formy a raz sa vraj našiel exemplár, ktorého priemer klobúka bol 35 cm, výška hlúbika 30,5 cm, priemer hlúbika 12 cm a celá plodnica vážila 2,6 kg.

Hriby Obri a TrpaslíciVeľké plodnice tvorieva vatovec obrovský a dosiaľ najväčší exemplár vážil až 9 kg. I kučierka obyčajná narastá do veľkých rozmerov a raz sa našla plodnica, ktorá vážila až 9 kg. Táto veľká plodnica však býva nechutná. Najchutnejšie sú exempláre 1-2 kg ťažké.

Istý údaj hovorí, že aj plodnica jelenkovca škridlicovitého narastá do veľkých rozmerov, a to až do váhy 4,5 kg. Veľké sú plodnice jedlých trúdnikovitých, napr. plodnica sírovca obyčajného narastie až do váhy 10 kg.

Plodnica smrčka vysokého narastá až do výšky 30,5 cm, z čoho na klobúk pripadá 19 cm a na hlúbik 11,5 cm, priemer hlúbika 12 cm a klobúka 36 cm. Aj medzi lupenatými hubami sa našli obri, tak napr. našla sa čechraéka podvinutá, ktorej priemer klobúka bol až 50 cm veľký.

Na istej výstave húb bola vystavená pečiarka poľná, ktorá vážila 1,250 kg, priemer klobúka bol 32 cm, výška 18 cm, priemer hlúbika 9,5 cm. Zaujímavé je, že huby nevynikajú len obrovským rastom, ale aj obrovskou silou. Plodnice sú schopné silou svojho ozmotického tlaku vyzdvihnúť ťažké kamenné dosky, roztrhnúť asfaltovú vrstvu na cestách, ako sa to udáva napr. pri pečiarke opásanej.
Ako veľa údajov jestvuje o obrovskom raste húb, tak málo ich máme o trpasličom raste. Zrejme preto, že malé plodnice nezaujímajú praktických hubárov. Trpasličím rastom je známe kuriatko jedlé. Často sa nájdu husto pri sebe malé plodničky veľkosti špendlíkovej hlavičky, ktoré ani za priaznivých životných podmienok ďalej nenarastú.

Aj pri niektorých druhoch hviezdoviek často rastú vedľa seba normálne veľké a trpasličie plodnice, ktoré by sa mohli pokladať aj za samostatné druhy, keby rástli oddelene od veľkých plodníc. Príčina tohto javu nie je známa. Prirodzene, že sem nepatrí trpasličí rast húb z nedostatku vody, tepla a potravy, keď sa plodnice ďalej nevyvíjajú.

Napokon treba spomenúť, že niet ostrej hranice medzi normálnym a obrovským rastom a extrémne prípady skôr treba považovať len za odchýlky. Obrovský rast vatovca alebo veľkých trúdnikovitých húb sa ani nepočíta k prípadom obrovského rastu, ale len k normálnym javom.

Hriby Obri a Trpaslíci

Obri a Trpaslíci

[Hodnotené: 0 krát, Priemer: 0]
zobrazené: 7 189 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.