Huby

Človek zbieral huby odpradávna pre ich korenistú chuť a vôňu a jedol ich surové, alebo ich rozličným spôsobom upravoval. Záujem o huby v ostatnom čase nevídane vzrástol, a to nielen medzi praktickými hubármi, ale aj medzi odborníkmi. Stále sa zjavujú nové hubárske príručky, a to tak atlasy, ako aj kľúče na určovanie húb, o ktoré sa zvyčajne široká verejnosť najväčšmi zaujíma.

Aj táto stránka chce záujemcov z radov mládeže uviesť do tajomného sveta húb, oboznámiť ich s podstatou, významom húb pre prírodu a človeka a obrazovou časťou umožniť vyznať sa trochu v jedlých, nejedlých a jedovatých hubách.

Stránka však niektorými časťami chce nabádať aj na vážne štúdium húb, lebo svet húb u nás je naozaj veľmi bohatý, ale je málo naslovovzatých odborníkov — mykológov.

Spokojný hubár a jeho výsledky...

Spokojný hubár a jeho výsledky…

Ten obrovský a rozmanitý svet húb treba spoznávať už od mlada, a to nielen po praktickej, ale i po teoretickej stránke a svoje poznatky treba už od mlada zveľaďovať a rozširovať. Len tak sa človek stane dobrým znalcom sveta húb.
Zbieranie jedlých húb je u nás veľmi rozšíreným a obľúbeným spôsobom oddychu. Kto rád chodieva na huby, zvyčajne má rád prírodu a ozajstný hubár je jej ochrancom.

Záujem o huby zavedie človeka do prírody, poskytne mu ušľachtilú zábavu a osvieženie po práci a väčšinou aj osoh pre kuchyňu a radosť z dobrého hubového jedla. Putovanie po prírode za hubami pomôže mu spoznávať jej zákonitosti a zamýšľať sa nad obrovskou tvorivou silou prírody.

Na hubách...

Na hubách…

Boletus edulis

Boletus edulis

zobrazené: 13 351 krát