Folklórna Skupina Šomka

Dňa 4. januára 2010, Slovenský rozhlas Rádio Regina natáčal v kultúrnom dome reláciu o našej Folklórnej skupine Šomka, spojenú s hudobno-speváckymi ukážkami z jej repertoáru.

Sabinov 17.5.1992 Folklórna skupina Šomka so starostom obce Ing. Františkom Škovranom (prvý sprava)

Sabinov 17.5.1992 Folklórna skupina Šomka so starostom obce Ing. Františkom Škovranom (prvý sprava)

Hodinové pásmo, autor a redaktor Milan Rendoš, zvukár Gejza Topercer – odvysielalo štúdio Košice v nedeľu 10.1.2010 od 16:00 hodiny. V rámci relácie vedúca skupiny p. Margita Olejárová priblížila počiatky Šomky.

Voľne interpretované, povedala: „V roku 1977 pri vtedajšom miestnom národnom výbore pôsobili dve ženské organizácie Československý červený kríž a Slovenský zväz žien. Šomka, vtedy ešte neniesla toto pomenovanie, vznikla pri SZŽ.

(Pravda, niektoré aktivity v oblasti folklóru vyvíjali, ale podstatne neskôr, i členky ČSČK.) Ženy do folklórnej skupiny pritiahli aj svojich manželov, postupne i mládež a tak sa folklórna skupina rozrastala. Spočiatku pôsobila bez podpory MNV. Ale i tak dokázala vytvoriť zvykoslovné pásmo Rok na dedine.

Pozostávalo z častí: Večarky, Priadky, Svadba, Rafanie a štuchanie ľanu, Kosenie a hrabanie sena, Polievanie plátna, Krstiny, S týmto pásmom vystupovali v okolitých obciach ako napr. Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Červená Voda, Jakovany atď. A tak to pokračovalo …“ Dodávame, že aktivity Šomky vo všetkých obdobiach jej činnosti si zasluhovali a aj dnes zasluhujú plné spoločenské uznanie.

V Šomke väčšinou pôsobili starší ľudia, aj zamestnaní, aj so záväzkami v rodinách, ktorí mnohokrát len so sebazaprením a mnohými osobnými obeťami sa stretávali a všetkej tej kráse zašlých čias nedávali zapadnúť prachom zabudnutia. Preto právom má Šomka všestrannú morálnu a materiálnu podporu starostu obce a obecného zastupiteľstva, a pochopiteľne aj občanov.

Šomka Folklórna Skupina znázorňuje zvyky a tradície v obci Drienica už viac ako pätnásť rokov. Jej kvality ocenila aj Slovenská televízia, ktorá prišla osobne natočiť dokument. A v celoslovenskom hlasovaní vyhrala prvé miesto !


Lúčky – Potoky 15.07.2007 Predstavujeme Región Hornej Torysy Folklórna skupina Šomka:Horný rad zľava: Helena Tomková;Ľudmila Palenčárová; Mária Škovranová;Helena Škovranová; Helena Maľcovská; Mária Škovranová; Anna Maľcovská;Mária Novická V podrepe: Helena Mačišáková; Helena Fechová;Margita Olejárová;Antónia Petreková

Lúčky – Potoky 15.07.2007 Predstavujeme Región Hornej Torysy Folklórna skupina Šomka:Horný rad zľava:
Helena Tomková;Ľudmila Palenčárová; Mária Škovranová;Helena Škovranová; Helena Maľcovská; Mária Škovranová; Anna Maľcovská;Mária Novická V podrepe: Helena Mačišáková; Helena Fechová;Margita Olejárová;Antónia Petreková

 

Šomka sa predstavila aj na podujatí Šarišská Heligónka, ktorá sa konala v Kultúrnom Dome 24.septembra 2011.

Spomienky:


↑pre jednotlivé fotografie kliknite na prvý obrázok v článku↑

Folklórna Skupina Šomka

zobrazené: 6 834 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.

Drop file here