Kalendár Drienica 2017

Prvý oficiálny kalendár Drienice s fotografiami, ktorý vydala obec pri príležitosti blahoželania dôchodcom, o ktorom sme písali tu. Zoskenovaný kalendár si môžete pozrieť nižšie:

úvod starostu:

Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám všetkým za podporu v mojej práci v uplynulom roku 2016. Zvlášť chcem poďakovať tým našim občanom, ktorí dobrovoľne svojou prácou pomohli obci v rozvoji, prezentácii a tak prispeli k rozvoju našej obce. Moje poďakovanie patrí aj členom Folklórnej skupiny ŠOMKA , ktorí vzorne prezentovali obec aj za hranicami Slovenska. A veľká vďaka patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva za ich obetavú prácu.
Na prahu Nového roku mnohí z nás vyslovujú rôzne osobné  predsavzatia a  želania. V mene  svojom
a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prajem Vám, aby ste mali po celý rok toľko energie a síl, že všetky priania dokážete splniť. Veľa zdravia a šťastia v každodennom živote. V roku 2017 čaká našu obec veľa úloh. No ak my všetci dokážeme priložiť ruku k spoločnej práci určite tie úlohy aj splníme. Som presvedčený, že každý i nás si želá bývať v peknom prostredí. Verím, že s podporou nás všetkých sa nám toto želanie podarí splniť.
                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Igor Birčák, starosta obce

Kalendár Drienica 2017

Kalendár Drienica 2017

Úvod

Úvod

Informácie

Informácie

Opravené pôvodné drevenice

Opravené pôvodné drevenice

Lyžiarske stredisko Drienica

Lyžiarske stredisko Drienica

Obecná chata na Lysej

Obecná chata na Lysej

Zimný pohľad na obec

Zimný pohľad na obec

Zimný pohľad na Hôrku

Zimný pohľad na Hôrku

Pohľad na obec spod Kamennej

Pohľad na obec spod Kamennej

Výstava ľudových krojov z obce

Výstava ľudových krojov z obce

Hreda

Hreda

Dolný koniec obce v pozadí Šarišský hrad

Dolný koniec obce v pozadí Šarišský hrad

Pomník padlého partizána na obecnom cintoríne

Pomník padlého partizána na obecnom cintoríne

Kaplnka sv. Jána Evanjelistu pod Hájom

Kaplnka sv. Jána Evanjelistu pod Hájom

Materská škola v pozadí chrám Narodenia presvätej Bohorodičky

Materská škola v pozadí chrám Narodenia presvätej Bohorodičky

Obecný úrad

Obecný úrad

Nová regulácia potoka na dolnom konci

Nová regulácia potoka na dolnom konci

Pohľad z hrebeňa Lysej

Pohľad z hrebeňa Lysej

Kaplnka Premenenia Pána na Oltár Kameni - Lysá

Kaplnka Premenenia Pána na Oltár Kameni – Lysá

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Pohľad na obecný cintorín

Pohľad na obecný cintorín

Ikonostas v chráme Narodenia presvätej Bohorodičky

Ikonostas v chráme Narodenia presvätej Bohorodičky

Kultúrna pamiatka zrubový dom - drevenica

Kultúrna pamiatka zrubový dom – drevenica

Pohľad od Rentovej hôrky

Pohľad od Rentovej hôrky

Sedačková lanovka na Lysú

Sedačková lanovka na Lysú

Obecný cintorín

Obecný cintorín

Vitajte v obci

Vitajte v obci

Studnička Hadvabna

Studnička Hadvabna

Zima v obci

Zima v obci

Zimný pohľad na obec

Zimný pohľad na obec

Tento kalendár pre obec Drienica vydala FORZA SLOVAKIA, s.r.o. Kopčany, www.travelatlas.sk, forza@travelatlas.sk Autor fotografií: zdroj: www.drienican.sk, www.drienica.sk, Jozef Škovrán

Tento kalendár pre obec Drienica vydala FORZA SLOVAKIA, s.r.o. Kopčany, www.travelatlas.sk, forza@travelatlas.sk Autor fotografií: zdroj: www.drienican.sk, www.drienica.sk, Jozef Škovrán

zobrazené: 3 545 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.

Drop file here

...