Zrezanie lipy na cintoríne v Drienici

Zrezanie lipy na cintoríne v Drienici sa uskutočnilo po zasadnutí miestneho zastupiteľstva a zhodnotení situácie, že tento strom kvôli svojim rozmerom a veku predstavuje bezpečnostné riziko.  Po zohľadnení všetkých faktov, došli k záveru, že je nevyhnutné lipu odstrániť.

Na jej odstránení sa podieľala špecializovaná firma, ktorá zabezpečila jej bezpečné odstránenie bez poškodenia hrobových miest.

Okrem rizika spadnutia, bol problém hlavne v jeseni, kde lístie padalo na hroby a jeho odstraňovanie bolo dosť prácne.

Lipa bola dominantou obce Drienica dlhé desaťročia. Viditeľná z diaľky a vždy vďačným námetom pre fotografov. Jej koruna ponúkala priestor pre vtáctvo, odkiaľ potom bol počuť spev do diaľky.

Mala cca 125 rokov (podľa spočítaných letokruhov) s priemerom 120 cm. Dodnes sa tam nachádza peň, ktorý pripomína jej úctyhodné rozmery. Možno na jej mieste znova vyrastie lipa, ktorá nahradí tú pôvodnú…

Zrezanie lipy na cintoríne v Drienici

Zrezanie lipy na cintoríne v Drienici
↑pre jednotlivé fotografie kliknite na prvý obrázok v článku↑

panoráma:

Zrezanie lipy na cintoríne v Drienici

Motocross Široké 2015, pokračov...
13. ples obce Drienica
Jarný návrat bocianov
Spadnutý strom pri chate
zobrazené: 211 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.

Drop file here