Deň Detí 2014 Drienica

Deň Detí 2014 Drienica, tentoraz vyšiel na víkend – nedeľu 1. júna. MDD 2014, sa konal na multifunkčnom ihrisku za účasti všetkých vekových skupín, od škôlkárov až po starých rodičov, ktorí ich povzbudzovali na lavičke pre fanúšikov. Priateľská atmosféra občanov našej obce Drienica sa niesla celý deň v športovom duchu s mnohými disciplínami, rozdelených do vekových kategórií…

Rodičia sledovali športové výkony svojich ratolestí a deti sa ich samozrejme snažili potešiť. Všetko za dozoru obecného zastupiteľstva tentoraz v úlohe rozhodcov, dúfajme, že neboli veľmi prísni 😛

Pozrite si tie najlepšie momenty z akcie pod názvom:

Deň Detí 2014

Deň Detí 2014 Drienica

Deň Detí 2014 Drienica
↑pre jednotlivé fotografie kliknite na prvý obrázok v článku↑ 

drienica den deti 2014_02 drienica den deti 2014_03 drienica den deti 2014_04 drienica den deti 2014_05 drienica den deti 2014_06 drienica den deti 2014_07 drienica den deti 2014_08 drienica den deti 2014_09 drienica den deti 2014_10 drienica den deti 2014_11 drienica den deti 2014_12 drienica den deti 2014_13 drienica den deti 2014_14 drienica den deti 2014_15 drienica den deti 2014_16 drienica den deti 2014_17 drienica den deti 2014_18 drienica den deti 2014_19 drienica den deti 2014_20 drienica den deti 2014_21 drienica den deti 2014_22 drienica den deti 2014_23 drienica den deti 2014_24 drienica den deti 2014_25 drienica den deti 2014_26 drienica den deti 2014_27 drienica den deti 2014_28 drienica den deti 2014_29 drienica den deti 2014_30 drienica den deti 2014_31 drienica den deti 2014_32 drienica den deti 2014_33 drienica den deti 2014_34 drienica den deti 2014_35 drienica den deti 2014_36 drienica den deti 2014_37 drienica den deti 2014_38 drienica den deti 2014_39 drienica den deti 2014_40 drienica den deti 2014_41 drienica den deti 2014_42 drienica den deti 2014_43 drienica den deti 2014_44 drienica den deti 2014_45 drienica den deti 2014_46 drienica den deti 2014_47 drienica den deti 2014_48 drienica den deti 2014_49 drienica den deti 2014_50 drienica den deti 2014_51 drienica den deti 2014_52 drienica den deti 2014_53 drienica den deti 2014_54 drienica den deti 2014_55 drienica den deti 2014_56 drienica den deti 2014_57 drienica den deti 2014_58 drienica den deti 2014_59 drienica den deti 2014_60 drienica den deti 2014_61 drienica den deti 2014_62 drienica den deti 2014_63 drienica den deti 2014_64 drienica den deti 2014_65 drienica den deti 2014_66 drienica den deti 2014_67 drienica den deti 2014_68 drienica den deti 2014_69 drienica den deti 2014_70 drienica den deti 2014_71 drienica den deti 2014_72 drienica den deti 2014_73 drienica den deti 2014_74 drienica den deti 2014_75 drienica den deti 2014_76 drienica den deti 2014_77 drienica den deti 2014_78

Deň Detí 2014 Drienica

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša.

Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.

zdroj: wikipedia

Hliva Ustricová doma
Gerlachovská heligónka
Červené maky
Hmla, hríby a pekné kúsky
zobrazené: 3 213 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.

Drop file here