Korálovec jedľový – Hericium flagellum

Koralovec jedľový (Hericium flagellum) je jedným z troch druhov koralov, lignikolních saprotrofních až parazitických drevokazných húb rastúcich na našom území, ktoré svojim tvarom pripomínajú morské koraly.

Jednu takú sme našli aj my a jedná sa o prvý oficiálne fotografiami podložený nález v našej obci Drienica. Podľa Červeného zoznamu húb Slovenskej republiky ide o vzácnejší druh (čiže takmer ohrozený druh), ktorý vyžaduje ďalšiu pozornosť, a zároveň podľa návrhu novely vyhlášky 395/1992 Z. z. o silne ohrozený druh. Takže miesto nálezu radšej neprezradíme…

Korálovec jedľový - Hericium flagellum

Korálovec jedľový – Hericium flagellum
↑pre jednotlivé fotografie kliknite na prvý obrázok v článku↑

 je jedným z troch druhov koralov, lignikolních saprotrofních až parazitických drevokazných húb rastúcich na našom území

 je jedným z troch druhov koralov, lignikolních saprotrofních až parazitických drevokazných húb rastúcich na našom území

Hericium flagellum

Hericium flagellum

Hericium flagellum

Hericium flagellum

Hericium flagellum

Hericium flagellum

Rastie nie príliš hojne na živom alebo odumretom dreve jedľe bielokôrej (Abies alba), prípadne smreka ztepilého (Picea abies), menej často aj buka lesného (Fagus sylvatica), predovšetkým v podhorských až horských polohách.

Korálovec jedlový - Hericium flagellum

Korálovec jedlový – Hericium flagellum

Ťažisko rozšírenia v SR leží v horských lesoch pralesovitého charakteru (jedlobučiny a Šútovo lesy s viac-menej prirodzenou druhovou skladbou a dostatkom starých stojacich a padlých stromov), najmä na Šumave a vo vyšších polohách moravských Karpát, ďalej potom v Brdoch a v územiach s hlbokými údoliami (napríklad v Moravskom krase, ale aj inde).

Plodnice guľovitého tvaru o priemere 15-40 cm sú krémovo sfarbené, v mladosti zvyčajne s perleťovo ružovkastými tónmi.

Krátky silný hlúbik je mnohonásobne rozvetvený vo vetvičkách, ktoré sú na koncoch pokryté zväzočkom ostňov. S týmto druhom sa môžeme stretnúť od augusta do decembra, pričom k najväčšej tvorbe plodníc dochádza najmä v septembri a októbri.

Výskyt koralovca jedľového je ohrozený úbytkom jeho najčastejšieho hostiteľa jedľa bielokôrej.

[Hodnotené: 0 krát, Priemer: 0]
zobrazené: 6 812 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.