MDŽ – Medzinárodný Deň Žien, -staré pohľadnice, z r. 1961 , od otca Jána Sedláka z Drienice, svojej dcére Máríi k narodeninám, ktoré oslavuje hneď na MDŽ !

MDŽ - Medzinárodný Deň Žien, -staré pohľadnice, z r. 1961 , od otca Jána Sedláka z Drienice, svojej dcére Máríi k narodeninám, ktoré oslavuje hneď na MDŽ !

MDŽ – Medzinárodný Deň Žien, -staré pohľadnice, z r. 1961 , od otca Jána Sedláka z Drienice, svojej dcére Máríi k narodeninám, ktoré oslavuje hneď na MDŽ !

MDŽ – Medzinárodný Deň Žien, -staré pohľadnice, z r. 1961 , od otca Jána Sedláka z Drienice, svojej dcére Máríi k narodeninám, ktoré oslavuje hneď na MDŽ !

[Hodnotené: 1 krát, Priemer: 5]

zobrazené: 1 583 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.

The maximum upload file size: 25 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.