Hanigovské Hradné Hry

Hanigovské hradné hry na Hanigovskom hrade !han rytier Zvučné mená, ako Svarog, Sarus, Horus, Horana a syn, Vrbovské Vŕby, Erik Krajňák, alebo Vejan a jej piesne pretkané prírodou…

Hanigovské hradné hry zorganizoval OZ Novum Castrum a keďže nám počasie prialo, prišlo aj mnoho návštevníkov… Už štvrtý rok, prebiehajú aktivity na záchranu tejto kultúrnej pamiatky a preto je dobré aj takýmto spôsobom posunúť Hanigovský hrad, do povedomia Slovenského národa.

Vyzdvihujeme ľudí, ktorý svoj voľný čas venujú netradičnému koníčku a to, zachovaniu dedičstva pre ďalšie generácie. Pritom ho ešte vedia podať, ako umelci a herci v dobových kostýmoch a priblížia nám naživo, ako sa žilo, bojovalo a oslavovalo víťazstvo ! read more