Pisomnosti

DRIENICA 1332-2002 Vydal Obecný úrad Drienica pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci a znovuobjavenia a posvätenia obecných symbolov Drienice.Jún 2002. Vážení spoluobčania, milí priatelia! S pocitom veľkej zodpovednosti, hrdosti a úcty píšem Vám tieto riadky ako úvod k predkladanej publikácii o obci Drienica. Myšlienka napísať tento dokument vznikla na pôde obecného zastupiteľstva v roku 2001. V počiatkoch prác nám išlo predovšetkým o určenie základných identifikačných znakov obce … Čítať ďalej Pisomnosti viac…